IT aanleg – verdienen door automatisering

Uiteraard vinden wij het geweldig om te doen wat we doen. Maar wat we voor onze opdrachtgevers realiseren door automatisering, dat is misschien wel de belangrijkste reden van ons werk. Zo zijn we namelijk ook begonnen, vanuit de overtuiging dat IT grote stappen voorwaarts biedt en dat wij er voor kunnen en willen zorgen dat iedereen daar van kan profiteren.

Automatisering is het vervangen van menselijke arbeid door machines of computers en computerprogramma’s. De drijfveer is economisch: de som van arbeid en grondstofverbruik is na automatisering kleiner dan daarvoor.

Wij kunnen in principe de totale IT automatisering doen, zowel van processen als machines. Toch wordt aanleg van in fasen gedaan. En dat is voor ons geen enkel probleem.